Gospodarka odpadami komunalnymi

SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

 

Szanowni  Mieszkańcy,
SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów będzie zgłaszany przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało utratą uprawnienia do ponoszenia niższej stawki opłaty za odpady.  W przypadku otrzymania zgłoszenia, Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za miesiąc/miesiące, w których nie dopełniono poprawnej segregacji odpadów na nieruchomości.

Jeżeli nie będziemy poprawnie segregować odpadów – koszty ich zagospodarowania będą rosły, co będzie przekładało się na wyższe stawki opłaty.

Zatem poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną JAK SEGREGUJEMY ODPADY na terenie gminy Turek.

Pliki do pobrania

Galeria

SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!
wersja do druku