Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Turek od IV – XII 2020 r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie...

 

W celu pobrania harmonogramu odbioru odpadów kounalnych należy kliknąć we właściwą grupę:

 

 

 

 

wersja do druku