Gospodarka odpadami komunalnymi

Jak poprawnie segregować odpady w Gminie Turek?

Jak poprawnie segregować odpady w Gminie Turek?

Szanowni  Mieszkańcy,
SEGREGUJMY POPRAWNIE ŚMIECI!

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych informujemy, iż każdy przypadek niewłaściwej segregacji odpadów będzie zgłaszany przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi Gminy, co będzie skutkowało utratą uprawnienia do ponoszenia niższej stawki opłaty za odpady.  W przypadku otrzymania zgłoszenia, Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za miesiąc/miesiące, w których nie dopełniono poprawnej segregacji odpadów na nieruchomości.

Jeżeli nie będziemy poprawnie segregować odpadów – koszty ich zagospodarowania będą rosły, co będzie przekładało się na wyższe stawki opłaty.

Zatem zamieszczamy ulotkę informacyjną JAK SEGREGUJEMY ODPADY na terenie gminy Turek od 01.04.2020 r.

 

Galeria

Jak poprawnie segregować odpady w Gminie Turek?
Jak poprawnie segregować odpady w Gminie Turek?
wersja do druku