Gospodarka odpadami komunalnymi

Postępowanie z odpadami w czasie pandemiI COVID-19

Postępowanie z odpadami w czasie pandemiI COVID-19

Czy można nie segregować odpadów?

Pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad sortowania:

  • papier (worek niebieski),
  • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (worek żółty),
  • szkło (worek  zielony),
  • bioodpady (worek brązowy)
  • popiół (pojemnik oznaczony naklejką)
  • oraz odpady zmieszane (pozostałości posortownicze)  (pojemnik).

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki? 

Obowiązek noszenia osłony na usta i nos nie tylko zmienił nasze codzienne zwyczaje, ale też spowodował produkcję dużej ilości odpadów: maseczek chirurgicznych, pyłowych, materiałowych. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia są to odpady komunalne zmieszane i należy je wrzucać do  pojemnika na odpady zmieszane. Należy jednak pamiętać o tym, że na takiej maseczce może pozostać groźny wirus. Osoby, które zajmują się zbiórką czy sortowaniem takich odpadów (ładowacze śmieciarek czy osoby pracujące w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć kontaktu z nimi. Dlatego zużyte maseczki, rękawiczki należy przed wyrzuceniem włożyć do torebki plastikowej i szczelnie zawiązać. W ten sposób chronimy osoby, które mimo panującej pandemii codziennie wyjeżdżają na ulice oraz dbają o porządek i higienę w gminach i miastach.

Więcej informacji na temat postępowania z odpadami można znaleźć na stronie www.gis.gov.pl.

Galeria

Postępowanie z odpadami w czasie pandemiI COVID-19
wersja do druku