Z życia gminy

ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TUREK

 

ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKÓW

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY TUREK*

  1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia się u animatora.
  2. Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. Na orliku, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie.
  3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
  4. Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego lub korzystać z sprzętu ogólnodostępnego który będzie dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
  5. Zabrania się osobom korzystającym z obiektu możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
  6. Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi grupami musi zostać zachowany 15 minutowy odstęp lub w inny sposób ograniczy się kontakt pomiędzy grupami korzystających.
  7. Korzystający z boisk nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp. Zasada ta dotyczy tylko samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.
  8. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.

 

* Zasady zostały wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.