Projekt YOUNGSTER PLUS w Gminie Turek

W roku szkolnym 2019/20 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie zrealizowany został ogólnopolski program „YOUNGSTER PLUS”.

Celem przedsięwzięcia, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund i finansowanego przez Gminę Turek, było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.

Program obejmował realizację zajęć w łącznym wymiarze 90 godzin lekcyjnych w oparciu o autorski program nauki języka angielskiego wspierany przez Wydawnictwo Macmillan. Formuła programu oparta była na nauce przez zabawę.

W programie udział wzięli wszyscy uczniowie klasy VIII. Koordynatorem Programu Youngster była pani Anna Szambelańczyk – nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego. Wraz z podręcznikami przeznaczonymi dla uczestników programu szkoła otrzymała elementy wyposażenia biblioteki (gry i podręczniki).

Grupa Youngsterowiczów pracowała również on-line na platformie e-Twinning  przy projekcie „White Cane Safety Day” – Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Uczniowie wpadli na pomysł nagrania filmu przedstawiającego sceny, jak można pomóc osobie niewidomej, a czego należy bezwzględnie unikać. Działania te przyczyniły się do uzyskania przez szkołę „CERTYFIKATU SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”.

Ponadto uczniowie otrzymali wyróżnienie w konkursie facebookowym „Youngsterowy Halloween” zorganizowanym w ramach programu przez FRWP. Nagrodą w konkursie był zestaw pomocy dydaktycznych do nauki języka oraz słuchawki.

Na innych zajęciach w ramach „Global Enterepreneurship Week”- Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uczniowie ucząc się języka, rozwijali swoją przedsiębiorczość. Uczniowie wzięli również udział w „Teście wiedzy z zakresu przedsiębiorczości”.

W ramach następnego zadania konkursowego „Teenagers in Action!” pod hasłem „Juniorzy i seniorzy ” uczniowie mieli zorganizować konkretne działania z seniorami z lokalnej społeczności. Podjęte przez uczestników działania, ujęte w filmie zatytułowanym „TOGETHER” sprawiły, że zajął on II miejsce spośród wszystkich nadesłanych filmów z całej Polski.

Link do zwycięskiego filmiku: https://drive.google.com/file/d/1E4QPODpzhcXzhsbZ1DAAijIVvq6Ld3BK/view?usp=sharing

Zwycięska grupa projektowa otrzymała wartościowe nagrody rzeczowe w postaci tabletów. Szczególne podziękowania należą się seniorkom z Koła Gospodyń Wiejskich w Cisewie i Pęcherzewie za aktywne  uczestnictwo w projekcie.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach Program YOUNGSTER był kontynuowany zdalnie przez platformy Zoom i Google Meet. Program zakończył się napisaniem przez uczniów testu końcowego PROGRESS 2.

          

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia