Dofinansowanie z WFOŚiGW dla osób fizycznych na przedsięwzięcia z zakresu energii z OZE oraz w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej – spotkanie informacyjne

 

W związku z planowanymi naborami wniosków na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gminy organizuje spotkanie mieszkańców Gminy Turek z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW.

Do zadań Doradców Energetycznych należy:

  • doradztwo w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE;
  • przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w JST, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
  • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze EE oraz OZE, m.in. w ramach POIiŚ 2014-2020, RPO 2014-2020 i krajowych źródłach finansowania;
  • doradztwo przy wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
  • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych

Więcej o doradztwie energetycznym>>

Głównym tematem spotkania będzie możliwość pozyskania przez mieszkańców naszej Gminy dofinansowania na:

  1. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”
  2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”
  3. Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Miejsce spotkaniaGimnazjum w Słodkowie (na górnym holu).

Termin: 12 stycznia (czwartek) 2017 roku o godz. 15.00

Osoba do kontaktu: Emilia Kurzawa, Urząd Gminy Turek, pok. 31, tel. (63) 279 40 73

Więcej informacji o OZE 2017>>

Więcej informacji o TERMO 2017>>

Więcej informacji o PIECYK 2017>>

 

wersja do druku