78. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 78. ROCZNICA NAPAŚCI ZSRR NA POLSKĘ

Dodatkowe zdjęcia