Światowy Dzień Zdrowia - konkurs

W ramach „Światowy Dzień Zdrowia” Powiatowa Stacja – Sanitarno Epidemiologiczna w Turku zaprasza wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu tureckiego do rozwiązania WYKREŚLANKI. Należy odszukać i wykreślić słowa, litery które pozostaną nie wykreślone utworzą hasło czytane kolejno od lewej strony.  

W treści zgłoszenia prosimy podać:          
1. Imię, nazwisko; 2. Adres zamieszkania; 3. Telefon kontaktowy; 4. Hasło

Rozwiązanie WYKREŚLANKI należy przesłać e-mailem na adres: oswiata.zdrowotna@psse-turek.pl do 5 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 7 kwietnia 2018r. na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Turku: www.psse-turek.pl

Wśród wszystkich  poprawnie nadesłanych rozwiązań zostaną rozlosowane 3 nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku.

wersja do druku

Pliki do pobrania