OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY - Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 14/2020


Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.
ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym
w następującym zakresie tematycznym:


Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

 

wersja do druku

Pliki do pobrania