Dotacje celowe na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

 

Zgodnie z §8 pkt 2 Uchwały Nr XLI/266/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Turek spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości złożenia wniosku o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie od  11 kwietnia 2018 r. do 04 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turek  (Centrum Informacji i Obsługi) ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek. (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).

Wnioski złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do siedziby Urzędu Gminy Turek.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Marią Kaźmierczak  Tel. (63) 279 40 82 .

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku