Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”

W dniu 09 stycznia 2013 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny zorganizowany przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Turku, Urząd Gminy Turek i Wiejskie Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych, pod hasłem „Zapobiegamy Pożarom”.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tradycją i życiem strażackich środowisk, upowszechnianie oraz utrwalanie zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także przybliżenie humanitarnej służby pożarniczej, którą z oddaniem pełnią strażacy dla nas wszystkich. Ponadto konkurs miał na celu rozwijanie i pobudzanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży oraz wyrobienie świadomego stosunku do problematyki ekologicznej środowiska w dzisiejszym świecie.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący komisji: Karol Mikołajczyk - Wójt Gminy Turek
Członkowie komisji: Wacław Szajrych, Andrzej Wojtkowiak, Danuta Cytrowska, Gabriela Kolenda i Joanna Massopust
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa - przedszkola
I miejsce
Wiktoria Łajdecka z oddziału przedszkolnego w Chlebowie
II miejsce
Julia Grzelak z oddziału przedszkolnego w Kaczkach Średnich
III miejsce
Paulina Kacprzak z oddziału przedszkolnego w Chlebowie

II grupa - uczniowie z klas I-III
I miejsce
Dawid Klimczak uczeń klasy I Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Kaczkach Średnich
II miejsce
Szymon Janiak uczeń III klasy Szkoły Podstawowej w Cisewie
III miejsce
Krystian Włoch uczeń III klasy Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach
Wyróżnienia otrzymali:
Kinga Jesiołowska uczennica III klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
Jakub Grzelak uczeń II klasy Szkoły Podstawowej w Cisewie

III grupa - uczniowie z klas IV – VI
I miejsce
Nikola Wierczyńska uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
II miejsce
Ewelina Karbowa uczennica VI klasy szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
III miejsce
Jakub Mituta uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej im. J. Mehoffera w Chlebowie

IV grupa - klasy gimnazjalne
I miejsce
Nikola Łagoda uczennica II klasy Gimnazjum w Słodkowie

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 stycznia 2013 r. o godzinie 17.00 w Wiejskim Centrum Lokalnej Aktywności w Kowalach Księżych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom w poszczególnych kategoriach życzymy powodzenia na etapie powiatowym konkursu.

wersja do druku

Dodatkowe zdjęcia