Utrzymanie czystości i porządku w gminach - nowy system

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadmi - kliknij na link: http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/