VIII Sesja Rady Gminy Turek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

27 marca 2019 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2019 roku";

2) w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2019 rok.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda  

 

 • Transmisja VIII Sesji Rady Gminy Turek - 27 marca 2019 r. godz. 16:00 - kliknij

 • Nagranie video z VIII Sesji Rady Gminy Turek - 27 marca 2019 r. godz. 16:00 - kliknij

wersja do druku