Z życia gminy

Gminny Konkurs Plastyczny

Gminny Konkurs Plastyczny

W ramach projektu "Kultura i Rękodzieło", KGW "Pęcherzew" organizuje Gminny Konkurs Plastyczny dla kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych oraz innych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Turek.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce historycznej. Praca może być wykonana w dowolnej technice w formacie A2, przy czym powinna mieć charakter plakatu.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wykonanej pracy plastycznej  na adres: Pęcherzew 28b, 62 – 700 Turek.

Termin dostarczenia pracy to 12 listopada 2021r. (piątek) do godziny 18.00

Kontakt z Organizatorem: Sylwia Staciwińska – tel. 697 485 309, Anna Szambelańczyk – tel. 604 432 451.

Regulamin konkursu w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

wersja do druku