Z życia gminy

Demograficzny boom Gminy Turek

Demograficzny boom Gminy Turek

W 2020 roku nasza gmina świętowała symboliczny moment, w którym to 18 sierpnia zameldowany został 10 000 mieszkaniec. Dziesięciotysięczną mieszkanką została Pani Ewelina, która wraz z rodzicami zamieszkała w Turkowicach. W ostatnim czasie pojawiły się publikacje szerzej pokazujące ten korzystny dla naszej gminy wzrost demograficzny.

Potwierdzeniem stałego rozwoju Gminy Turek są twarde dane statystyczne. W ogólnopolskim rankingu „Zmiany demograficzne 2004–2020” czasopisma Wspólnota wśród gmin wiejskich z całej Polski (1532 gminy) procentowy wzrost liczby ludności w latach 2004-2020 wyniósł w naszej gminie aż 37,12% co stanowi 54 rezultat w skali kraju!

Potwierdzeniem chęci do wybudowania się i zamieszkania w naszej gminie jest 817 wniosków dotyczących uzyskania warunków zabudowy (a mówimy tu jedynie o 2021 roku).

Rozwój Gminy Turek jeszcze dobitniej widać w publikacji „Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym 2020”. W latach 2011-2020 nasza gmina miała największy przyrost rzeczywisty ludności (ponad 1500). Podczas gdy w przyrost rzeczywisty w Wielkopolsce Wschodniej w tych latach wyniósł -9220 a miasto Turek osiągnęło wskaźnik na poziomie poniżej -2500.

Nasi mieszkańcy dbają o przyrost naturalny. Podczas gdy średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności dla Polski wynosi -0,57, dla całego województwa 1,25 a dla Wielkopolski Wschodniej -0,25 w Gminie Turek wynosi on ponad 3!

Nasza Gmina to także najpopularniejszy kierunek migracji w całej Wielkopolsce Wschodniej. Saldo migracji stałej w latach 2011-2020 wynosi aż 1426. Drugie w naszej części województwa, Stare Miasto, ma ten wskaźnik na poziomie 821. Sąsiednie gminy: Przykona 241, Malanów 19, Kawęczyn -88, Dobra -87, Brudzew -95, Władysławów -119, Tuliszków -224, miasto Turek -2505.

Dzięki odpowiedniej proporcji udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjny i poprodukcyjnym znajdujemy się wśród 25 gmin „młodości demograficznej”. Związane jest to z tym, iż nasza gmina miała w 2020 roku największy procentowy udział dzieci w wieku 0-14 lat w ludności gminy ogółem (aż 18,5%) przy jednocześnie najniższym w całej Wielkopolsce Wschodniej wskaźniku ludzi powyżej 65 roku życia (12,1%). Szacuje się, że jedynie dwie gminy wschodniej ściany Wielkopolski będą miały w 2030 roku większy odsetek dzieci (0-14 r.ż.) niż seniorów (65+). To Gmina Turek (17,3%/14,5%) i Gmina Przykona (16,5%/16%).  

Co więcej, Gmina Turek jako jedyna gmina w tej części naszego województwa (w typologii demograficznej według J. W. Webba) w 2011, 2016, 2019, 2020 roku była „gminą zaludniającą się” o czterokrotnym wskaźniku „C” - dodatnie saldo migracji na 1000 mieszkańców jest większe od dodatni przyrost naturalny na 1000 mieszkańców. 

Twarde dane nie pozostawiają wątpliwości o demograficznym rozwoju naszej gminy. Dziękujemy naszym mieszkańcom za zaufanie i gratulujemy dobrego wyboru miejsca do życia. Jednocześnie mamy nadzieje, że rekordowe w swojej skali tegoroczne inwestycje (ponad 24,3 mln zł m.in. na drogi, kanalizacje, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne) jeszcze bardziej przyczynią się do zwiększenia komfortu życia naszych mieszkańców.

Źródła:

„Zmiany demograficzne 2004–2020. Ranking”, Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, „Wspólnota”, 18 grudnia 2021.

„WIELKOPOLSKA WSCHODNIA W UJĘCIU STATYSTYCZNYM 2020”, opracowanie merytoryczne pod kierunkiem Artura Owczarkowskiego, zespół autorski Magdalena Bryza, Dominik Krawczyk, Wanda Nowara, Arleta Olbrot, Artur Owczarkowski, Urząd Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Gospodarki, Poznań 2021.

Źródło zdjęcia: www.pl.freepik.com Zdjęcie utworzone przez rawpixel.com
 

wersja do druku