Z życia gminy

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - informacje dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców Gminy Turek zainteresowanych dofinansowaniem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Turek do naboru wniosków o dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy mieszkańców gminy, na posesjach których nie została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej, o zgłaszanie potrzeby wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Deklarację przystąpienia mieszkańca do projektu mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie prywatnych posesji, można wypełnić w Urzędzie Gminy Turek (w godz. 7:30-15:30, pokój nr 31) lub pobrać ze strony internetowej: www.gmina.turek.pl, zakładka: „Aktualności” oraz wypełnioną dostarczyć do Urzędu Gminy Turek, pokój nr 31, w terminie do 13 kwietnia 2022 r.

Zebrane deklaracje będą podstawą do sprawdzenia prawnych i technicznych możliwości wybudowania instalacji na terenie poszczególnych posesji. Posłużą one również do przygotowania dokumentacji projektowej oraz terminowego skompletowania wszystkich dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki unijne.

Ostateczny koszt wybudowania instalacji do oczyszczania nieczystości płynnych zostanie ustalony w wyniku przetargu nieograniczonego, w ramach, którego wyłoniony zostanie Wykonawca realizacji inwestycji (przewidywany koszt jednostkowy to 27-30 tys. zł brutto, a udział mieszkańca w tych kosztach, nie powinien być większy niż 3 tys. zł). Warunkiem przystąpienia przez Gminę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie pozyskanie środków z funduszy unijnych.

Uwaga! Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynkach, które zostaną zamieszkane najpóźniej do końca grudnia 2023 r. 

Liczba instalacji jest ograniczona!

Informacje dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, pokój nr 31, tel. 63-279-40-73.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Pliki do pobrania

wersja do druku