Z życia gminy

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Gmina Turek mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek, dotyczącą osób fizycznych i prawnych".

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Turek, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

  1. pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  2. warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
  3. mieszkańcy Gminy Turek poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:

  • informację na stronie internetowej urzędu
  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 577 400 279.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.  

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

wersja do druku