Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Wietchinin

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Wietchinin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WIETCHININ

NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2022 r. (NIEDZIELA)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 14:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W WIETCHININIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 25.09.2022 r. godz. 14:15.

Sołtys Sołectwa Wietchinin
/-/ Dominika Dudek

 

Pliki do pobrania

wersja do druku