Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Słodków Kolonia - 25.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Słodków Kolonia zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SŁODKÓW KOLONIA

NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:30

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W SŁODKOWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 22.09.2023 r. godz. 18:45.

Sołtys Sołectwa Słodków Kolonia
/-/ Józef Przybył

wersja do druku