Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Szadów Księży - 25.09.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Szadów Księży zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję  

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY

NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W SZADOWIE PAŃSKIM

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 25.09.2023 r. godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Szadów Pański
/-/ Henryk Zagozda

 

wersja do druku