Inwestycje realizowane w Gminie Turek

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku

 

W 2012 roku dokończono budowę hali sportowej w miejscowości Słodków. Jej budowa kosztowała  prawie 4,2 mln zł, udało się pozyskać 1 mln zł dotacji z Ministerstwa Sportu, a także odzyskać VAT w wysokości 735 tys. zł, co znacząco obniżyło koszty Gminy wykonania tego zadania.

Hala sportowa doskonale służy przede wszystkim uczniom naszego gminnego Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a także – w godzinach pozalekcyjnych - wszystkim mieszkańcom Gminy.

W 2012 roku pobudowano kolejny kompleks boisk Orlik 2012 (w Żukach), a także wykonano kolejne trzy place zabaw przy kolejnych szkołach podstawowych – w Cisewie, Kaczkach Średnich oraz Żukach, na które pozyskano dotację, przeprowadzono remont kotłowni w ZSP w Słodkowie oraz wykonano termomodernizację budynku SP w Turkowicach.

Rok 2012 – to pierwszy rok realizacji  zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz zakupów umundurowania i wyposażenia jednostek OSP z dotacji MSWiA i firm ubezpieczeniowych, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa kolejnych odcinków wodociągów.

Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych wydano w 2012 prawie 7 mln zł, z czego pozyskano około 2 mln dotacji.

Rozpoczęto program udzielania dotacji do montażu solarów słonecznych na CWU oraz ruszyła budowa 4 świetlic wiejskich i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2012 roku zostały również przygotowane i złożone bardzo ważne wnioski o dofinansowanie budowy kanalizacji w Gminie Turek oraz przebudowę oraz budowę świetlic i boisk wiejskich.

wersja do druku

Pliki do pobrania

Galeria

Inwestycje zrealizowane w 2013 rokuInwestycje zrealizowane w 2011 roku