Zespół Dworsko-Parkowy w Słodkowie z XIX wieku

Fotografie ze zbiorów Lokalnej Grupy Działania LGD-TUR.