Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2015 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

 

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

 

Albertów

Albertów

150

81

69

 

 

Wrząca

288

146

142

 

Budy Słodkowskie

Budy Słodkowskie

299

156

143

 

Cisew

Cisew

1165

599

566

 

Chlebów

Chlebów

364

179

185

 

Dzierżązna

Dzierżązna

149

79

70

 

Grabieniec

Grabieniec

499

251

248

 

Kalinowa

Kalinowa

365

191

174

 

Korytków

Korytków

252

125

127

 

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

419

203

216

 

Kowale Księże

Kowale Księże

406

225

181

 

Obrębizna

Obrębizna

254

128

126

 

Obrzębin

Obrzębin

841

398

443

 

Pęcherzew

Pęcherzew

175

79

96

 

Szadów Księży

Szadów Księży

164

83

81

 

 

Szadów Pański

240

121

119

 

Słodków

Słodków

462

230

232

 

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

828

419

409

 

Turkowice

Turkowice

909

447

462

 

Wietchinin

Wietchinin

281

141

140

 

Warenka

Warenka

114

54

60

 

Żuki

Żuki

587

294

293

 

 

Razem

9211

4629

4582

 

 

wersja do druku
Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...