Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2024 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 215 112 103
Budy Słodkowskie 306 160 146
Chlebów 397 199 198
Cisew 1240 635 605
Dzierżązna 149 77 72
Grabieniec 690 340 350
Kaczki Średnie 387 185 202
Kalinowa 369 195 174
Korytków 344 169 175
Kowale Księże 421 229 192
Obrębizna 306 164 142
Obrzebin 1099 527 572
Pęcherzew 183 84 99
Słodków 536 262 274
Słodków-Kolonia 1019 510 509
Szadów Księży 169 84 85
Szadów Pański 283 139 144
Turkowice 1082 523 559
Warenka 103 52 51
Wietchinin 269 133 136
Wrząca 280 132 148
Żuki 719 347 372
RAZEM 10566 5258 5308

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...