Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców
  Razem Mężczyźni Kobiety
Albertów 183 99 84
Budy Słodkowskie 310 161 149
Chlebów 378 184 194
Cisew 1207 627 580
Dzierżązna 152 82 70
Grabieniec 598 288 310
Kaczki Średnie 405 197 208
Kalinowa 377 201 176
Korytków 323 158 165
Kowale Księże 404 220 184
Obrębizna 290 159 131
Obrzebin 980 470 510
Pęcherzew 180 82 98
Słodków 503 246 257
Słodków-Kolonia 938 481 457
Szadów Księży 171 88 83
Szadów Pański 257 128 129
Turkowice 990 480 510
Warenka 109 54 55
Wietchinin 284 137 147
Wrząca 283 138 145
Żuki 656 320 336
RAZEM 9978 5000 4978

 

Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...