Gospodarka odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI opłaty za gospodarowanie...

Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż od 1 września 2019 r.  zgodnie z Uchwałą Nr XII/64/19 Rady Gminy Turek z dnia 18 czerwca 2019 r. zmienia się wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 10,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane w sposób selektywny,
  • 25,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

WAŻNE!!!

Osoby które:

  • segregują odpady
  • i posiadają ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”

mogą zwolnić się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z części powyższej opłaty mogą zwolnić się osoby, które SEGREGUJĄ ODPADY na nieruchomości oraz  są członkami rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Turek i POSIADAJĄ WAŻNĄ „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną na podstawie Uchwały VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek”.  ZWOLNIENIE przysługuje w taki sposób, że opłata zostaje pomniejsza o 1 zł za każdą osobę posiadającą ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty, w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia w opłacie, właściciel nieruchomości musi złożyć do tut. Urzędu NOWĄ DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Przy składaniu deklaracji należy okazać ważną „Kartę Dużej Rodziny Gminy Turek”, wydaną dla osoby, na którą właściciel nieruchomości stara się o ulgę.

Deklaracje będzie można składać po 1września 2019 r.

TERMINY PŁATNOŚCI nie uległy zmianie:

  • do 15 lutego płacimy za styczeń i luty
  • do 15 kwietnia płacimy za marzec i kwiecień
  • do 15 czerwca płacimy za maj i czerwiec
  • do 15 sierpnia płacimy za lipiec i sierpień
  • do 15 października płacimy za wrzesień i październik
  • do 15 grudnia płacimy za listopad i grudzień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Rejonowego  Banku Spółdzielczego  w Malanowie,  nr rachunku:
14 8557 0009 0800 0910 2008 0001  lub bezpośrednio w kasie  UG Turek, ul. Ogrodowa 4, gdzie można również dokonywać płatności kartą.

Dokonując opłaty, pamiętajmy o precyzyjnym wskazaniu właściciela nieruchomości którego ona dotyczy, wskazaniu rodzaju opłaty oraz o jej prawidłowej  wysokości.

 

KONTAKT:   Urząd Gminy Turek,   ul. Ogrodowa 4,  62-700 Turek

                        Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66

                        email: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

Pliki do pobrania

wersja do druku