Gospodarka odpadami komunalnymi

Adresy punktów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 19 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)  udostępniamy informację o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ADRESY PUNKTÓW:

  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.

ul. Polna 4, 62-700 Turek, Tel. 63 280 03 46

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

  • Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB" s.c.
    Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn, Tel. 63 288 72 69
    Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

wersja do druku