Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA – odbiór odpadów wielkogabarytowych w PSZOK

 

 

Informujemy, iż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącym się przy,
ul. Komunalnej 8, 62-731 Przykona, został wznowiony odbiór odpadów wielkogabarytowych.

 

Przypominamy godziny otwarcia PSZOK:

ŚRODY I SOBOTY
9.00  -  16.00 

 

 

 

 

 

 

 


 

wersja do druku