Gospodarka odpadami komunalnymi

KOMUNIKAT - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - BIOODPADY

KOMUNIKAT - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -...

 

- KOMUNIKAT -

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

-BIOODPADY-

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 i zamknięciem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mając na uwadze wprowadzone od 01.04.2020 r. ograniczenie ilości oddawanych bioodpadów bezpośrednio z nieruchomości,

Wójt Gminy Turek informuje, że od dnia 20 KWIETNIA 2020 r. (poniedziałek) do odwołania będziemy odbierać bezpośrednio z nieruchomości każdą ilość bioodpadów.

 

Powyższa sytuacja jest tymczasowa.

 

Po otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się przy ul. Komunalnej 8, 62-731 Przykona, właściciel nieruchomości, który wytworzy większą ilość bioodpadów niż 3 worki o poj. 120l, zobowiązany będzie dostarczyć je we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie może je oddać w każdej ilości.

Wojt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku