Fundusze zewnętrzne

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED, WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU OSP W TURKOWICACH

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,...
W dniu 14 października 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.
 
W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:
 
1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,25kWp, 14 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 375 W każdy, konstrukcja wsporcza, inwerter 1 szt., okablowanie, rozdzielnice, badania i pomiary;
 
2. Wymiana oświetlenia podstawowego (oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED BRAVO 50W - 20 kpl., oprawy LED BRAVO 40W - 2
kpl., oprawy LED VARSO 24W - 3 kpl., belki montażowe oświetleniowe MAH LED 48W - 5 kpl. oraz MAH LED 40W - 1 kpl., wymiana żarówek żarowych na energooszczędne, typu LED 15W - 6 szt.);
 
3. Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (oprawy awaryjne LED ORION - 2 kpl., LED STARLET - 11 kpl., oprawy ewakuacyjne LED SUPREMA - 4 kpl.);
 
4. Instalacja grzejników elektrycznych konwektorowych o mocy min. 2000W - 4 szt. oraz o mocy min. 1000W - 1 szt.;
 
5. Koszty niekwalifikowalne: wymiana rozdzielnicy RG - 1 szt., poz. z wymiany oświetlenia podstawowego (montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach PHOLIPS BGP291 LED 39W -1szt., poz. z wymiany oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (listwy elektroinstalacyjne z PCW - 10 m, przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytach - 15 m i wciągane do rur - 85 m, rury winidurowe o średnicy do 28mm - 85 m).
 
Wartość przedsięwzięcia : 38.806,50 zł
 
Wartość dofinansowania:  30.000,00 zł 
 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 8.806,50 zł.
 
 
Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/