Fundusze zewnętrzne

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED, W BUDYNKU OSP W WIETCHININIE

W dniu 5 czerwca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wietchininie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Wietchininie realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,85k Wp (13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450 W) wraz z niezbędną infrastrukturą na dachu budynku w miejscowości Wietchinin.
  2. Wymiana opraw oświetlenia na energooszczędne typu LED - 30 szt.;

Wartość przedsięwzięcia:  37.445,00 zł

Wartość dofinansowania:  33.600,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 3.845,00 zł.

 

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/

 

wersja do druku