Fundusze zewnętrzne

Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3 wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym w m. Grabieniec

 

Basket pod lasem - budowa boiska do koszykówki 3x3

wraz z urządzeniem zaplecza magazynowego w istniejącym

budynku gospodarczym w m. Grabieniec

W dniu 5 lipca 2023 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

1) wykonanie boiska do koszykówki, zgodnie z kosztorysem inwestorskim,

2) wyposażenie boiska, w tym tuleja dla słupa, słup wraz z tablicą i koszem do koszykówki  1 szt., ławki bez oparcia – 2 szt., zgodnie z kosztorysem inwestorskim,

3) oświetlenie boiska – dostawa i montaż lampy solarnej (bateria litowo-jonowa) na słupie stalowym wys. 5,0 m – 2 szt., zgodnie z kosztorysem inwestorskim,

4) urządzenie zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym, zgodnie  z kosztorysem inwestorskim.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – XIII edycja”.

 

 

wersja do druku