Fundusze zewnętrzne

Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji mieszkańców m. Wrząca i Albertów

 

Stworzenie przestrzeni dla spotkań i integracji
mieszkańców m. Wrząca i Albertów

W dniu 5 lipca 2023 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 70.000,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

1) roboty ogólno-budowlane (adaptacja wnętrz świetlicy), zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

2)  zagospodarowanie terenu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim;

3)  montaż altan ogrodowych, zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie tworzenia miejsca spotkań i integracji społecznej poprawiającej jakości ich życia w miejscu zamieszkania. Planowane działania mają na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś – XIII edycja”.

 

 

 

 

wersja do druku