Fundusze zewnętrzne

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SŁODKÓW

 

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP SŁODKÓW

 

W dniu 6 lipca 2023 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Słodkowie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część

1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych".

 

Wartość przedsięwzięcia : 455.000,00 zł

Wartość dofinansowania:  200.000,00 zł

 

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest również ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji – 25.000,00 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Turek – 205.000,00 zł.

 

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/

 

wersja do druku