Fundusze zewnętrzne

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słodków Kolonia

Przebudowa drogi gminnej nr 663539P w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek

W dniu 25 września 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 419 426,76 zł, w ramach naboru wniosków na 2022 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Całkowita wartość zadania: 840.155,00 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem: przebudowę drogi gminnej nr 663539P w miejscowości Słodków Kolonia o długości 0,620 km.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz wszystkich kierowców pojazdów poprzez poprawę bezpieczeństwa, poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości położonych na terenie gminy i miasta Turek. Przebudowana droga znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną sieci połączeń drogowych.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

wersja do druku