Sesje Rady Gminy Turek

LIV Sesja Rady Gminy Turek - 17 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:30,

w świetlicy wiejskiej w Grabieńcu (Grabieniec 37a),

odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Turek na lata 2024-2034, w tym trybu konsultacji;
  • w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku;
  • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargę;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
  • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2023;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2023-2030.

  1. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku