Sesje Rady Gminy Turek

I Sesja Rady Gminy Turek IX kadencji - 6 maja 2024 r.

Na podstawie § 3 Postanowienia Nr 424/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji Rad Miast i Gmin z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie I wybranych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

zawiadamiam, że w dniu 6 maja 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

wUrzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się I Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie I Sesji Rady Gminy Turek.
2.      Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Turek.
3.     Złożenie ślubowania przez Radnych.
4.      Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Turek.
5.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Turek.
6.      Stwierdzenie quorum.
7.      Uchwalenie porządku obrad.
8.      Wybór komisji skrutacyjnej.
9.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Turek:

a)   zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

b)   przeprowadzenie tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady.

10. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.

11. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek:

a)   zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady,

b)   przeprowadzenie tajnego głosowania na I Wiceprzewodniczącego Rady.

12. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Turek:

a)   zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady,

b)   przeprowadzenie tajnego głosowania na II Wiceprzewodniczącego Rady.

13. Dyskusja – wolne wnioski.

14. Zamknięcie I Sesji Rady Gminy Turek.

Sekretarz Gminy Turek

/-/ Gabriela Kolenda

 

Do pobrania:

 

wersja do druku