Sesje Rady Gminy Turek

II Sesja Rady Gminy Turek - 16 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się II Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji IX kadencji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek;
2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turek;
3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
4) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek;
5) w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Turek;
6) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Turek;
7) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Gminy Turek;
8) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Rady Gminy Turek;
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

  • Transmisja II Sesji Rady Gminy Turek - 16 maja 2024 r. godz. 16:00 - kliknij
  • Nagranie video z II Sesji Rady Gminy Turek - 16 maja 2024 r. godz. 16:00 - kliknij
  • Imienny wykaz głosowań radnych sporządzony na II Sesji Rady Gminy Turek w dniu 16 maja 2024 r. godz. 16:00 - kliknij

 

wersja do druku