Sesje Rady Gminy Turek

LXIII Sesja Rady Gminy Turek - 29 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu

29 stycznia 2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin;
2) w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Turek za pomocą instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;
3) w sprawie Apelu dotyczącego zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
4) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wietchinin;
5) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku