Sesje Rady Gminy Turek

LXVI Sesja Rady Gminy Turek - 24 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXVI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał

 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi gminnej w miejscowości Słodków-Kolonia;
 • w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek;
 • w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek;
 • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2024;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2024-2030.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Podsumowanie VIII kadencji samorządu Gminy Turek.
 4. Zakończenie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 

wersja do druku