Sesje Rady Gminy Turek

LXV Sesja Rady Gminy Turek - 10 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4), odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Turek.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 9. Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Turek.
   

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

wersja do druku