Sesje Rady Gminy Turek

III Sesja Rady Gminy Turek - 28 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4),

odbędzie się III Sesja Rady Gminy Turek, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabieniec;
2) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Turkowice;
3) w sprawie zgłoszenia sołectwa Szadów Księży do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+";
4) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Chlebów;
5) w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na 2024 rok.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

 

 


 

 

wersja do druku