Fundusze zewnętrzne

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki, gmina Turek

                                                                                                      

W dniu 12 lipca 2021 r. w Poznaniu została podpisana umowa na realizację zadania pn.: Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki, gmina Turek” w ramach programu „Szatnia na medal”. Umowa została podpisana przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią Paulinę Stochniałek i Pana Jacka Bogusławskiego – reprezentujących Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Kwota przyznanego dofinansowania: 93.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 229.877,00 zł.

Celem projektu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną oraz poprawa warunków w ogólnodostępnych budynkach szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych.

wersja do druku