Fundusze zewnętrzne

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Korytków, Grabieniec, Słodków, Budy Słodkowskie

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów...

                                                                                         

W dniu 16 lipca 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Wartość dofinansowania: 113.500,00 zł
Termin wykonania zadania: 25 października 2021 r.
Termin wykorzystania dotacji: 10 listopada 2021 r.

 

Galeria

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów...
wersja do druku