Fundusze zewnętrzne

Remont drogi nr 663575P w m. Turkowice

W dniu 10 listopada 2023 r. Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie w wysokości 182.288,63 zł.

Całkowita wartość zadania: 424.419,47 zł.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem remont drogi nr 663575P o długości 0,590 km wraz z chodnikiem o długości 0,200 km.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz wszystkich kierowców pojazdów poprzez poprawę bezpieczeństwa, poprawę dostępności komunikacyjnej do sąsiednich miejscowości położonych na terenie gminy i miasta Turek. Wyremontowana droga wraz z chodnikiem znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszy jakość życia mieszkańców i zapewni spójność terytorialną sieci połączeń drogowych.

Projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

wersja do druku