Fundusze zewnętrzne

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z OLEJOWEGO NA ELEKTRYCZNE ORAZ MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE, TYPU LED W BUDYNKU OSP W KALINOWEJ

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowej podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowej realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,25 kWp, w tym: 14 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 375 W każdy, konstrukcja wsporcza, inwerter 1 szt., okablowanie, rozdzielnice, badania i pomiary.;
  2. Wymiana oświetlenia podstawowego (oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED BRAVO 50W - 26 kpl., oprawy LED BRAVO 40W – 1 kpl., oprawy LED VARSO 24W – 4 kpl., belki montażowe oświetleniowe MAH LED 48W - 1 kpl. i MAH LED 40W – 2 kpl., wymiana żarówek żarowych na energooszczędne, typu LED 15W - 8 szt.);
  3. Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (oprawy awaryjne LED ORION - 2 kpl., LED STARLET - 8 kpl., oprawy ewakuacyjne LED SUPREMA - 3 kpl.);
  4. Instalacja grzejników elektrycznych konwektorowych o mocy min. 2000W - 5 szt. oraz o mocy min. 1000W - 2 szt.;
  5. Instalacja klimatyzatorów typu SPLIT z funkcją grzania i chłodzenia o mocy min. 8 kW  - 2 szt.;
  6. Koszty niekwalifikowalne (listwy elektroinstalacyjne z PCW - 10 m, przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytach - 15 m i wciągane do rur - 75 m, rury winidurowe o średnicy do 28mm - 75 m).

Wartość przedsięwzięcia : 48.927,00 zł
Wartość dofinansowania:  30.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 18.927,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/

wersja do druku