Fundusze zewnętrzne

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE, TYPU LED WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKU OSP W KACZKACH ŚREDNICH

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP.

W ramach przedmiotowego zadania Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich realizować będzie przedsięwzięcie obejmujące swym zakresem:

  1. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,25 kWp, 14 szt. modułów monokrystalicznych, konstrukcja wsporcza, okablowanie i zabezpieczenie;
  2. Wymiana oświetlenia podstawowego (oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych oprawy LED BRAVO 50W - 30 kpl., oprawy LED BRAVO 40W - 6 kpl., oprawy LED VARSO 24W - 4 kpl., belki montażowe oświetleniowe MAH LED 40W - 6 kpl., wymiana żarówek żarowych na energooszczędne, typu LED 15W - 9 szt.)Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (oprawy awaryjne LED ORION - 2 kpl., LED STARLET - 9 kpl., oprawy ewakuacyjne LED SUPREMA - 5 kpl.);
  3. Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (oprawy awaryjne LED ORION - 1 kpl., LED STARLET - 8 kpl., oprawy ewakuacyjne LED SUPREMA - 3 kpl.).;
  4. Instalacja grzejników elektrycznych konwektorowych o mocy min. 2000W - 2 szt.;
  5. Instalacja klimatyzatorów typu SPLIT z funkcją grzania i chłodzenia o mocy min. 8 kW - 1 szt.;
  6. Koszty niekwalifikowalne (listwy elektroinstalacyjne z PCW - 10 m, przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytach - 15 m i wciągane do rur - 50 m, rury winidurowe o średnicy do 28mm - 50 m).

Wartość przedsięwzięcia : 41.635,40 zł
Wartość dofinansowania:  30.000,00 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków własnych – 11.635,40 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl/

wersja do druku