Fundusze zewnętrzne

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Obrębizna

                                                                                                          

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m  w miejscowości Obrębizna

W dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Turek, Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Wartość dofinansowania: 137 250,00 zł.
Termin wykonania zadania: 25 października 2022 r.
Termin wykorzystania dotacji: 10 listopada 2022 r.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Turek, Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Wartość dofinansowania: 79 000,00 zł.

Termin wykonania zadania: 25 października 2022 r.

Termin wykorzystania dotacji: 10 listopada 2022 r.

wersja do druku