Fundusze zewnętrzne

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje dofinansowanie zabezpieczenia, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest podlegających unieszkodliwieniu w latach 2021 - 2022 wynosi 200 Mg.

Kwota pomocy finansowej wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

 

wersja do druku